Desktop Dangerous Liquid Detector

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    Desktop Dangerous Liquid Detector

    Oversigt: LT-600 Desktop farlig væskedetektor er en ny type farlig væskedetektor. Denne teknologi har nået et højt niveau. Produktet kan automatisk detektere brandfarlige, eksplosive og ætsende farlige væsker og effektivt forhindre væsker, der indeholder farlige væsker (som kan forårsage forbrænding eller eksplosion), at komme ind i sikkerhedsområdet. Det er en nødvendig sikkerhedstestfacilitet for stationer, metro, offentlige agenturer, stadioner og andre tætbefolkede og vigtige ...